Hyperventilatie is een ademhalingspatroon waarbij je meer ademt dan je lichaam nodig heeft en dat heeft een aanzienlijke effect op je hele zijn.

Het begint met overmatige uitademing, waarbij je snel en oppervlakkig ademt, leidend tot een daling van CO2-niveaus en veranderingen in de zuurgraad van het bloed. Dit veroorzaakt allerlei lichamelijke veranderingen die niet zo fijn zijn. Hyperventilatie kan je dagelijks leven beperken en gepaard gaan met angst en paniek.

Geef reactie