Home ยป Zet je Gedachten als Producten in de Etalage
We vergelijken de gedachten met de indeling van een etalage om een overzicht te krijgen van hoe de geachten zijn ingedeeld.

Hierna deel je jou eigen etalage in, die je vervolgens steeds weer kan bijschaven. Dit is een meditatie welke steeds weer een licht werpt op jou huidige gedachten indeling.

Bekijk video’s met meditaties: